EHBO opleidingen en modules

Erkend door het Oranje Kruis en de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR)

Herhalingslessen houden uw EHBO-kennis op peil

Wij helpen u met uw evenement

EHBO Vereniging Coevorden

Nieuws

Een impressie van onze vereniging

Contact

Historie

Oprichting van de vereniging 1949/1952

De huidige EHBO vereniging Coevorden is een fusie tussen 2 EHBO verenigingen in Coevorden, te weten: de Koninklijke Vereniging voor EHBO, afdeling Coevorden (opgericht op 01-10-1949) en de Katholieke Nationale Bond voor  EHBO, afdeling Coevorden (opgericht op 02-04-1952)

Inschrijving Kamer van Koophandel 13-11-1979

Opgericht onder de naam: De Afdeling Coevorden van het Koninklijke Nederlandse Vereniging “Eerste Hulp Bij Ongelukken”

Zelfstandig verder 01-03-2006

Per deze datum zijn de statuten notarieel vastgelegd.
De naam van de vereniging luidt vanaf dat moment: E.H.B.O. Vereniging Coevorden.

De afdeling Coevorden van de KNV EHBO is op 1 oktober 1949 opgericht.
Voorzitter de heer J.J. Kamping,
secretaris de heer J.J. Hessels,
penningmeester de heer H.B. Vroling.

De Katholieke Nationale Bond is opgericht op 2 april 1952 met 25 leden.
Voorzitter was J. Gasman, later opgevolgd door dhr. J. Dillerop,
penningmeester mej. A. Soppe,
secretaresse mej. L. Ahlers,
geestelijk adviseur pastoor Engels.
De lessen werden gegeven door dokter Wijnmakers en later in het jaar door dhr. Van den Heijdenberg.
Het aantal leden zakte hetzelfde jaar naar 19. Allen slaagden het jaar erop voor het EHBO diploma (april ’53).
Het eerste lustrum werd gevierd op 11 mei 1957. Er werden wedstrijden gehouden met ploegen uit verschillende gemeenten van Drenthe en Overijssel: 10 juniorenteams (Coevorden werd 2e) en 9 seniorenteams (Coevorden werd hier 5e)

Met de vernieuwde website per 01-09-2016 is het ook logo vernieuwd. Het kruis verwijst naar de grachten van Coevorden en naar het EHBO kruis.

U kunt hier het huishoudelijk reglement van EHBO Coevorden downloaden .

Mocht u de statuten willen inzien, dan kunt u deze opvragen bij het secretariaat.